Kaikki verkkokaupan toimet jotka tapahtuvat asiakkaan hyväksi, ovat asiakkaan palvelua ja osa asiakaskokemusta.

Suomalaiset arvostavat toimivan verkkokaupan lisäksi sen helposti lähestyttävää ja oikeasti palvelevaa asiakaspalvelua.

Asiakaspalvelun tarkoitus on palvella jo olemassa olevia asiakkaita niin hyvin, että yrityksen ja asiakkaiden välille muodostuu katkeamaton yhteys, sekä hankkia uusia asiakkaita ja sitouttaa heidät asioimaan yrityksen kanssa myös jatkossa.

 

Elävästä elämästä:
Matka kompastuskivestä kiitoksiin

Aloittaessamme asiakaspalvelun kehittämisen Suomessa ja Ruotsissa toimivan verkkokaupan kanssa, oli asiakaspalvelu ruuhkautunut ja asiakastyytyväisyys laskusuuntainen.

Määrittelimme asiakaspalvelun heikot kohdat ja pureuduimme niihin tehokkailla, yritykselle sopivilla menetelmillä.

Kiinnitimme huomiota palvelualustaan, vastausaikoihin ja -tapoihin, puhelu- ja sähköpostiviestien rakenteisiin, reklamaatioiden käsittelyyn ja asiakaspalvelusta vastaaviin henkilöihin.

Ongelmakohtiin puuttuminen toi pian tulosta ja entiset ruuhkatilanteet olivat historiaa.

Asiakastyytyväisyys kasvoi merkittävästi ja yrityksen laadukas asiakaspalvelu on tänä päivänä kiinteä osa yrityksen tarjoamaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta.

 

Laadukkaan asiakaspalvelun hyödyt verkkoliiketoiminnassa

Unohtumaton asiakaskokemus - Odotukset ylittävä asiakaspalvelu kattaa kaiken asiakasta koskettavan osa-alueen saumattoman yhteistyön ja tuo näin asiakkaalle erinomaisen asiakaskokemuksen.

Kilpailuetu - Asiakaspalvelun kehittäminen antaa selvän kilpailuedun muihin nähden, timanttisen asiakaspalvelun ollessa vielä lasten kengissä.

Asiakkaiden sitouttaminen - Laadukas asiakaspalvelu saa asiakkaat kilisyttämään verkkokaupan ovikelloa uudelleen, myös reklamaatiotilanteiden jälkeen. Kun palvelu on odotukset ylittävää, asiakas palaa varmasti uudelleen. 

Ilmaista mainosta - Erinomainen palvelu kantautuu puskaradiossa kauas, tuoden tuotteita ja palveluita uusien asiakkaiden tietoisuuteen lisäten kauppaa.

Keskeytyneiden tilausten minimointi - Asiakaspalvelun merkitys on huomattava myös keskeytyneiden tilausten kannalta, sillä useat keskeytyneet verkko-ostokset johtuvat tilanteista, jotka olisivat olleet täysin asiakaspalvelun ratkaistavissa.

Turhien yhteydenottojen karsiminen - Laadukas asiakaspalvelu varmistaa asiakkaan saavan vastauksen kysymyksensä lisäksi myös seuraavaan kysymykseen. Odotukset ylittävä asiakaspalvelu on aina askeleen asiakasta edellä. 

Lisää kauppaa - Palaava asiakas tietää lisää kauppaa, mutta erinomaisesti palveltu asiakas voi tietää lisää kauppaa jo palveluhetkellä. Ammattitaitoinen asiakaspalvelu osaa hyödyntää myös lisämyynnin.

Onnistunut reklamaatio - Timanttinen asiakaspalvelu näkee reklamaation mahdollisuutena ja onnenpotkuna, osaten hyödyntää sen asiakkaan sitouttamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Kustannustehokkuus - Asiakaspalvelun kehittäminen timantiksi maksaa itsensä monin verroin takaisin toimivimpina prosesseina ja tyytyväisempinä asiakkaina. Laadukas asiakaspalvelu säästää paitsi kuluissa, myös työajassa ja -tavoissa. 

Miten voimme auttaa?

Pystytkö tarkastelemaan asiakaspalvelua realistisesti ulkopuolisen silmin?

Kiinnitätkö säännöllisesti huomiota asiakaspalvelun laatuun ja pyritkö aktiivisesti kokeilemaan uutta, kehittämään ja kehittymään?

Onko tiedossasi kaikki ne työkalut, joiden avulla voit tarjota asiakkaillesi onnistuneen asiakaskokemuksen?

Olisiko sinulla uskallusta ottaa selvää, miten paljon parempaa asiakaspalvelua verkkokauppa pystyisikään tarjoamaan ja miten se vaikuttaa verkkokaupan tulokseen positiivisesti?

Suomalaiset mieltävät huonon asiakaspalvelun yhdeksi suomalaisten verkkokauppojen heikoimmista kohdista. Me emme tyydy hyvään, vaan tähtäämme aina timanttiin.

Hyppysissämme on tietotaitoa ja vankkaa kokemusta niin pienien kuin suurempienkin verkkokauppojen asiakaspalvelun laadun parantamisesta, toimialaa katsomatta.

Toimimme päivittäin kosketuksissa verkkokaupan asiakaspalveluun, haistelemme maailman palvelutuulia ja kouluttaudumme aktiivisesti.

Tiedämme, miten verkkokaupan asiakaspalvelu otetaan haltuun ja viedään osaksi verkkokaupan kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Asiantuntevuuden lisäksi käytössämme on parhaat työkalut asiakaspalvelun tehostamiseen.

Laadukas asiakaspalvelu on verkkokaupan salainen ase ja lyömätön kilpailuvaltti, jos sen osaa hyödyntää. Asiakaspalvelun kehitys maksaa itsensä takaisin monin kerroin.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin kehitetään yhdessä myös sinun verkkokauppasi asiakaspalvelusta kilpailuvaltti!

Joomla SEF URLs by Artio

Palvelut